MOTOmed® En global rörelse

Det är ingen tillfällighet att man träffar på MOTOmed i nästan alla kliniker där rörelse är centralt globalt. MOTOmed-rörelseterapi används inom många områden, där innovativa koncept efterfrågas. Och inte att förglömma de många människor som rör sig med MOTOmed i rehabiliteringsinrättningar, vårdhem och i hemmiljö. För en bättre livskvalitet.
30,500.00 kr – 35,000.00 kr

MOTOmed® Loop

MOTOmed loop-modellerna står för en framtidsvisande sittande rörelseterapi. Genom designen och dess digitala intelligens upplever användaren MOTOmed-rörelseterapin på ett helt nytt sätt. MOTOmed loop är mångsidig och hjälper terapi- och vårdpersonalen under arbetsvardagen.
65,000.00 kr

MOTOmed® Muvi

Den unika MOTOmed muvi-funktionen möjliggör ben- och armträning samtidigt. För första gången är det möjligt att träna båda områdena samtidigt. Passiv eller aktiv träning, rörelseshastighet och motståndsnivå för ben och armar kan justeras separat för samtidig rörelse. Följaktligen kan benen engagera sig i passiv träning medan användaren rör sig aktivt med armarna samtidigt. Beroende på indikationen kan samtidig rörelse förbättra terapibehandlingen och minska behandlingstiden. Läs mer
52,000.00 kr – 71,000.00 kr

MOTOmed® Letto2

Används främst på Dilays och Intensiv vårdsavdelningar. Rörelseträning med aktiv och/eller passiv aktivitet. Inbyggd spasmkontroll. Visas här med diverse tillbehör.
34,000.00 kr – 43,750.00 kr

MOTOmed® Gracile

MOTOMED GRACILE MOTOmed Gracile är anpassad speciellt för barn och med flera olika justeringsmöjligheter. 12 cm i pedalbredd.
Motomed Loop light.la
MOTOmed® loop light innehåller alla elementära funktioner för en säker rörelseterapi.
otomed Loop Kidz
Med MOTOmed® loop kidz kan barn och ungdomar lekande träna sin kondition, styrka och symmetri.
Motomed Loop Parkinsson
Regelbunden rörelseterapi inklusive medicin är grundpelaren av dagens parkinsonterapi.

Terapiprogram

Terapiprogram är uppbyggda av diplomerade idrottsforskare enligt terapeutiska aspekter. Beroende på sjukdomsbild, terapiplan och tålighet kan användaren sätta individuella träningsmål.
Vid sidan av terapiprogram med ett fördefinierat förlopp som uppmjukning, kondition, styrka, Parkinson, stroke och multipel skleros kan användaren sammanställa och spara ett eget terapiförlopp.

Uppmjukning

Uppmjukningsprogrammet är en ren passiv träning vid vilken användarens ben- och/eller arm-/överkropp förflyttas motordrivet och därmed mjukas upp. Hos användare med kramper eller spasmer kan uppmjukningsprogrammet sänka muskeltonus.

Kondition

Uthållighetsträningen ger en effektiv hjärt-kärlträning vid vilken under en längre tid en kontinuerlig, låg träningsstimulans sker. Uthållighetsträning tjänar till uppbyggnaden och upprätthållandet av grundfysiken samt det allmänna hälsotillståndet.

Aktiv

Styrketräningen är en kombination av kondition- och styrke- träning. Jämfört med ren uthållighetsträning ökas träningsstimulansen och träningstiden förkortas. Målet med denna terapienhet är att främja muskeluppbyggnad.
UTGÅENDE MODELLER
TILLBEHÖR

Manualer & Dokument

Här hittar du manualer och dokument för alla våra produkter inom MOTOmed.

Stäng meny